การถ่ายโอนความร้อนมี3ลักษณะ ได้แก่ การนำความร้อน การพาความร้อน และการแพร่รังสี
การนำความร้อน เป็นการถ่ายเทความร้อนผ่านของแข็งจากอนุภาคหนึ่งไปสู่อีกอนุภาคหนึ่งซึ่งอยู่ติดกันไปเรื่อยๆจากอุณหภูมิสูงไปสู่อุณหภูมิต่ำ

1.jpg


วิธีการนำความร้อน
ความร้อนเคลื่อนที่จะที่มีอุณหภูมิสูงไปยังที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า โดยโมเลกุลที่ได้รับความร้อน จะสั่นสะเทือนไปชนกับโมเลกุลที่อยู่ข้างเคียงกันไปเรื่อยๆ


ตัวอย่างการนำความร้อน
เช่น
1.การจับด้ามช้อนที่จุ่มอยู่ในน้ำร้อนเราจะรู้สึกร้อนที่มือ
2.แผ่นโลหะพื้นเตารีดถ่ายโอนความร้อนจากเตารีดสู่เนื้อผ้า
3.แผ่นหลังคาสังกะสีกลางแดด ร้อนทั้งด้านนอกและด้านใน

การพาความร้อน การถ่ายโอนความร้อนผ่านตัวกลางที่เป็นของเหลวหรือแก๊สส่วนที่ได้รับความร้อนจะเคลื่อนที่พาความร้อนไปด้วย
ตัวอย่างการพาความร้อน
เช่น
1.การพาความร้อนของน้ำ เมื่อน้ำส่วนล่างได้รับความร้อนจากไฟจะมีความหนาแน่นน้อยลงและลอยตัวสูงขึ้น สู่ด้านบน น้ำส่วนบนซึ่งเย็นจะมีความหนาแน่นมากว่าลงมาแทนที่และเมื่อได้รับความร้อนน้ำที่ร้อนก็จะขึ้นสู่ด้านบน
3.png

การพาความร้อนของน้ำ2.การพาความร้อนของอากาศ อากาศมีความหนาแน่นน้อยกว่าจะลอยสูงขึ้น และอากาศเย็นซึ่งมีความหนาแน่นมากกว่า เคลื่อนที่มาแทน
4.jpg
........การพาความร้อนของอากาศ.......

การแพร่รังสี คือการถ่ายโอนความร้อนโดยไม่ผ่านตัวกลางใดๆ
เช่น ความร้อนจากดวงอาทิตย์ถือเป็นการถ่ายโอนความร้อนโดยการแพร่รังสี
ozon2-f.gif
...........การแพร่รังสีจากดวงอาทิตย์..........


pb.gif ph.gif